Kako doći do nas?

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokriva kirurško liječenje debljine za bolesnike s indeksom tjelesne mase većim od 40kg/m2, i one koji imaju indeks tjelesne mase veći od 35kg/m2, a već boluju od drugih popratnih bolesti.

Potrebno je zatražiti uputnicu vašeg obiteljskog liječnika za:

– Ambulanta za barijatrijsku i metaboličku kirurgiju
(ambulanta u sklopu poliklinike službe za kirurške bolesti  Opće bolnice Varaždin)

ili

– Ambulanta za pretilost
(ambulanta u sklopu poliklinike službe za interne bolesti Opće bolnice Varaždin)

S uputnicom dolazite na prvi razgovor i pregled te dogovor o liječenju.

Što je potrebno napraviti prije samog operativnog zahvata?

Prije operativnog zahvata potrebno je napraviti preoperativnu obradu u smislu:

– Endokrinološka obrada (laboratorijska obrada i korekcija terapije od strane endokrinologa)

– Gastroskopija (iznimno važna pretraga prije operativnog zahvata kojom se mogu utvrditi eventualne bolesti želuca koje predstavljaju prepreku za kirurgiju debljine)

– Psihodijagnostička obrada (pregled psihologa ili psihijatra prije operativnog zahvata)

– Pregled nutricionista (pregled i savjetovanje o zdravoj prehrani te priprema za operativni zahvat i postoperativni režim prehrane)

– Drugi specijalistički pregledi (ukoliko je potrebno prije operativnog zahvata učiniti specijalističke preglede za vaše postojeće bolesti čime se optimizira vaše liječenje kao priprema za sam operativni zahvat)

Čega se treba pridržavati iza operativnog zahvata?

Iza operativnog zahvata, naročito prvih mjesec dana, potrebno je striktno se pridržavati uputa nutricioniste o tipu i stilu prehrane po svakoj specifičnoj proceduri

U tu svrhu Tim za liječenje pretilosti, barijatrijsku i metaboličku kirurgiju izdao je brošuru “Prehrana nakon barijatrijskog i metaboličkog kirurškog zahvata”: